پیغام سایت

با عرض پوزش سامانه الکترونیکی درگاه پرداخت موقتا قادر به ارائه سرویس نمی باشد.
فقط امکان تسویه حساب فعال است.

لینک خبر