هزینه ها در سامانه الکترونیکی درگاه پرداخت

زمان تسویه حساب 5 دقیقه الی 12 ساعت
درخواست واریز وجه کارت به کارت 500 تومان (هزینه کارمزد کارت به کارت بانک)
درخواست واریز وجه پایا 0 (بدون کارمزد بانکی)
کارمزد درگاه مستقیم 1%
کارمزد درگاه غیر مستقیم 0.5%
کارمزد درگاه اختصاصی 1.5%
سقف کارمزد هر تراکنش 5 هزار تومان
انتقال داخلی بدون کارمزد